บทบาทสำคัญในการพัฒนาไข่ที่ปฏิสนธิในช่วงแรก

ตัวยับยั้งการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางที่สุดในระบบประสาทส่วนกลางและมีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางสรีรวิทยาที่หลากหลายการที่จะเข้าใจการทำงานของยีนเฉพาะอย่างสมบูรณ์นั้นจำเป็นต้องศึกษาเงื่อนไขที่ยีนนี้ถูกลบ โดยการใช้การปฏิสนธินอกร่างกายร่วมกับระบบแก้ไขจีโนมกับตัวอ่อนของเมาส์ทีมงานได้สร้างเมาส์ดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งยีนถูกรบกวน

มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาไข่ที่ปฏิสนธิในช่วงแรกซึ่งช่วยในการพัฒนาบลาสโตซิสต์ซึ่งเป็นโครงสร้างที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในช่วงแรกที่น่าสนใจ พวกเขายังแสดงให้เห็นว่าชนิดต่าง ๆ ของตัวรับ แต่แสดงในไข่ที่ปฏิสนธิเมาส์ แต่ยังอยู่ในไข่ที่ปฏิสนธิของมนุษย์และวัวแสดงให้เห็นว่าบทบาทของตัวรับเหล่านี้ในการพัฒนาของตัวอ่อนในระยะแรกนั้น ยิ่งไปกว่านั้นในขณะที่ในมนุษย์พวกมันใช้ชนิดอื่นซึ่งมีบทบาทในมนุษย์ในกระบวนการนี้