ประชากรสูงอายุของประเทศญี่ปุ่น

รัฐสภาญี่ปุ่นได้อนุมัติกฎหมายใหม่ที่มีการถกเถียงกันเพื่ออนุญาตให้ชาวต่างชาตินับแสนเข้ามาในประเทศเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จากเดือนเมษายนปีหน้าชาวต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้ทำงานในภาคต่างๆเช่นการก่อสร้างเกษตรกรรมและการพยาบาล ญี่ปุ่นมักไม่ค่อยระวังเรื่องการเข้าเมือง แต่รัฐบาลต่างบอกว่าจำเป็นต้องมีชาวต่างชาติมากขึ้นเนื่องจากประชากรสูงอายุของประเทศญี่ปุ่น

พรรคฝ่ายค้านกล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้มาใหม่เกิดการแสวงประโยชน์ ภายใต้ระบบใหม่นี้ชาวต่างชาติกว่า 300,000 คนอาจได้รับอนุญาตให้ทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องเผชิญกับวิกฤตแรงงาน กฎหมายสร้างวีซ่าใหม่สองประเภท คนงานในประเภทแรกจะได้รับอนุญาตเป็นเวลาห้าปีถ้าพวกเขามีทักษะในระดับหนึ่งและความชำนาญในภาษาญี่ปุ่น