ภายใต้กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่า

สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ส่วนมากจะขายในเฟสบุคเป็นสัตว์ต่างชาติและไม่ใช่สายพันธุ์พื้นเมืองที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวในรายงานฉบับนี้ว่า ธรรมชาติ การจราจรต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและองค์กรการค้าได้ออกรายงานระบุว่าราชอาณาจักรกำลังประสบกับการเติบโตของการค้าสัตว์ป่าออนไลน์

Trading Faces: การประเมินอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการใช้ Facebook เพื่อการค้าสัตว์ป่าในประเทศไทย (TRAFFIC)” อ้างว่าสัตว์ที่ขายในไซต์สื่อสังคมส่วนใหญ่เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณารายชื่อ IUCN เพื่อการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามการจราจรสัตว์ป่าจาก 200 ชนิดได้รับการโฆษณาใน 756 ข้อความบนหน้า Facebook และกลุ่มที่ปิดในปีพ. ศ. นายธัญญะนิธิธรรมกุลหัวหน้าแผนกอนุรักษ์กล่าวว่าในฐานะสมาชิกอนุสัญญา CITES (อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยสัตว์ป่าและพืชพรรณพฤกษาที่ใกล้สูญพันธุ์) ประเทศไทยมีเจตจำนงที่จะปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและการค้ามนุษย์ในประเทศ