รูปแบบการทำงานของสมองที่ผิดปกติ

ประเมินว่าเกิดอะไรขึ้นในสมองของเด็กที่เป็นโรคเบาหวานในระหว่างการรับรู้ ในการสแกนด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กเมื่อสมองทำงานเด็ก ๆ ที่เป็นโรคเบาหวานแสดงชุดของรูปแบบการทำงานของสมองที่ผิดปกติซึ่งพบได้ในความผิดปกติอื่น ๆ รวมถึงการลดลงของความรู้ความเข้าใจในเรื่องอายุการถูกกระทบกระแทก เส้นโลหิตตีบรูปแบบการทำงานของสมองที่ผิดปกติ

มีความเด่นชัดมากขึ้นในเด็กที่เป็นเบาหวานอีกต่อไป การค้นพบของเราชี้ให้เห็นว่าในเด็กที่เป็นโรคเบาหวานประเภท 1 สมองจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การศึกษานอกสถานที่ของเรานั้นแม้จะได้รับความสนใจอย่างมากจากต่อมไร้ท่อต่อผู้ป่วยกลุ่มนี้และการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติทางคลินิกอย่างแท้จริง แต่เด็กที่เป็นโรคเบาหวานยังคงมีความเสี่ยงต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคของพวกเขา