หัวเว่ยยืนยันไม่ได้รับความเป็นธรรมแม้สหรัฐขยายเวลาให้ซื้อสินค้าอเมริกันก็ตาม

หัวเว่ย เทคโนโลยี ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมใหญ่ที่สุดในโลกของจีนระบุว่า การที่สหรัฐขยายเวลาให้ซื้อสินค้าจากบริษัทอเมริกันได้อีก 90 วัน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

หัวเว่ยแถลงวันนี้ว่า เป็นที่ชัดเจนว่าการที่สหรัฐตัดสินใจดังกล่าวในช่วงเวลาเฉพาะเช่นนี้เป็นเรื่องที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองและไม่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงแห่งชาติแม้แต่น้อย การกระทำของสหรัฐละเมิดหลักการพื้นฐานเรื่องการแข่งขันอย่างเสรี ไม่เป็นประโยชน์กับฝ่ายใดรวมไปถึงบริษัทอเมริกัน การพยายามขัดขวางธุรกิจของหัวเว่ยจะไม่ช่วยให้สหรัฐบรรลุเป้าหมายเรื่องการเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีได้ และการต่ออายุใบอนุญาตทั่วไปชั่วคราวที่ให้หัวเว่ยซื้อสินค้าจากบริษัทอเมริกันได้อีก 90 วัน ก็ไม่เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ว่าหัวเว่ยได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐขึ้นบัญชีดำหัวเว่ยเมื่อเดือนพฤษภาคม ห้ามบริษัทอเมริกันจำหน่ายถ่ายโอนเทคโนโลยีให้หัวเว่ยโดยไม่ได้รับใบอนุญาตพิเศษ ด้วยเหตุผลว่าหัวเว่ยอาจเป็นช่องทางให้หน่วยข่าวกรองจีนใช้สอดแนม หลายวันต่อมารัฐบาลสหรัฐผ่อนปรนให้หัวเว่ยซื้อสินค้าบางอย่างจากบริษัทอเมริกันได้นาน 90 วันจนถึงวันที่ 19 สิงหาคม และได้ประกาศต่ออายุอีก 90 วัน เปิดทางให้หัวเว่ยซื้อเซมิคอนดักเตอร์และวัสดุต่าง ๆ ในสหรัฐที่จำเป็นต่อการผลิตสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคมได้ต่อไป ขณะที่บริษัทโทรคมนาคมอเมริกันสามารถซื้ออุปกรณ์ของหัวเว่ยได้ต่อไปเช่นกัน แต่สหรัฐจะเพิ่มรายชื่อบริษัทอีก 46 แห่งว่าเป็นสาขาและบริษัทในเครือหัวเว่ยที่จะถูกขึ้นบัญชีดำด้วย รวมเป็นกว่า 100 แห่งแล้วในขณะนี้ นายวิลเบอร์ รอสส์ รัฐมนตรีพาณิชย์แถลงว่า ทางการยังคงขอให้ผู้บริโภคทยอยเลือกใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ย แต่ก็ตระหนักดีว่าต้องขยายเวลาในการเลิกใช้เพื่อไม่ให้เกิดการสะดุด